نوید افکاری
شاهد شکنجه "نوید افکاری" در زندان به طرز مشکوکی جان باخت

شاهد شکنجه “نوید افکاری” در زندان به طرز مشکوکی جان باخت؛ به گفته سازمان حقوق بشر ایران ، شاهین ناصری ، شاهد شکنجه نوید افکاری ، در سلول انفرادی در زندان تهران بزرگ به طرز مشکوکی جان باخته است.

شاهد شکنجه افکاری در زندان به طرز مشکوکی جان باخت

بنابراین ، بر اساس اخبار ، برادر شاهین ناصری مرگ وی را تایید کرد. پیش از این ، شاهین ناصری در یک اعلامیه چهار صفحه ای که توسط یکی از اعضای کمیته دفاع از زندانیان منتشر شده بود ، نوشت که نوید افکاری را “هنگام شکنجه توسط ماموران جمهوری اسلامی” مشاهده کرده است.

بر اساس این اسناد ، آقای ناصری فریادهای نوید افکاری را در اداره آگاه شیراز شنیده و شاهد صحنه ضرب و شتم وی توسط دو مأمور لباس شخصی بوده است.

قابل ذکر است که بازپرس ، شاهین ناصری ، پس از افشاگریش تهدید کرده بود که «ذوب میشی»اکنون خانواده وی از مرگ شاهین در زندان مطلع شده اند!

شاهین ناصری در زندان جان باخت

شاهين ناصری فریادهای نوید افکاری را در اداره آگاه شیراز شنیده و شاهد صحنه ضرب وی توسط دو مأمور بود

این صدای شاهین ناصری است؛ شاهد شکنجه نوید افکاری. بازپرس او را تهدید کرده بود که «ذوب میشی» و حالا به خانواده‌اش خبر داده‌اند شاهین در زندان مرده است. وعده بازپرس محقق شد.