اعتراضات آبان
سیامک مقیمی آزاد شد

سیامک مقیمی آزاد شد، سیامک مقیمی ، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ ، روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

سیامک مقیمی آزاد شد

یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ ، روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

نزدیکان آقای مقیمی به رادیو فردا گفتند که این زندانی سیاسی که بیش از یک سوم محکومیت خود را گذرانده بود ، مشمول عفو عید فطر شده است.

سیامک مقیمی ، ۲۵ ساله و از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال زندان محکوم شد.

سیامک مقیمی در زندان تهران بزرگ چندین بار دست به خودکشی زده بود

مقیمی چندین بار در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زده بود و آخرین مورد ششم اسفند ماه بود كه همراه با قطع شدن رگ در دست و پاره شدن شکم او بود.

احمدرضا حائری گفت که “سیامک در زندان داروهای آرامبخش و انواع قرص ها مصرف می کرد و تا جایی که ما می‌دیدیم هیچ تاثیری هم روی او نمی‌گذاشت و فقط او را می‌خواباند.” “در طول مدت زندانی بودنم ، سه یا چهار بار شاهد خودزنی‌اش در زندان بودم و او دارای برخی مشکلات روانی و برخی سوابق پزشکی است.”
در جریان اعتراضات آبان ماه در ایران چندین نفر دستگیر شدند که در ابتدا واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین با هدف تغییر جهت جمهوری اسلامی بود.

نهادهای قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار دقیق و رسمی از تعداد بازداشت شدگان و سرنوشت آنها ارائه نکرده اند.