محمد حسن طریقت منفرد
سوقصد به جان یکی از وزرای احمدی‌نژاد

سوقصد به جان یکی از وزرای احمدی‌نژاد، رسانه های محلی گزارش دادند که محمدحسن طریقت‌منفرد وزیر بهداشت در دولت احمدی نژاد ، به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل شد.

سوقصد به جان یکی از وزرای احمدی‌نژاد

سوقصد به جان یکی از وزرای احمدی‌نژاد؛ رسانه های محلی گزارش دادند که محمدحسن طریقت‌منفرد وزیر بهداشت در دولت احمدی نژاد ، به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل شد.

محمد حسن طریقت منفرد ، وزیر بهداشت اسبق به دلیل سقوط از ارتفاع به بیمارستان منتقل شد. طبق آخرین پیگیری ها ، گزارش شده است که وضعیت جسمانی وی وخیم است.

دختر وزیر اسبق بهداشت ارتباط سقوط او با افشای مافیای واردات دارو را تکذیب کرد

شیرین طریقت منفرد ، دختر محمدحسن طریقت‌منفرد ، وزیر بهداشت احمدی نژاد ، گزارش ها مبنی بر سقوط عمدی پدرش به دلیل او برای افشای مافیای دارو را تکذیب کرد و گفت که او در چاله آسانسور ساختمان نیمه‌کاره که قرار است مرکز طب سنتی شود سقوط کرد

دختر وزیر اسبق بهداشت، شیرین طریقت منفرد: ایشان به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد و اکنون وضعیتش پایدار است و در کما نیست.

اخبار رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه حادثه سقوط پدرم عمدی بوده، منتشر شده است که این اخبار صحت ندارد.