خبرنگاران سیاسی
سه تن از خبرنگاران سیاسی "اعتماد" اخراج شدند

سه تن از خبرنگاران سیاسی “اعتماد” اخراج شدند، با تصمیم صاحب امتياز این روزنامه سه روزنامه نگار از گروه سیاسی روزنامه اعتماد تهران اخراج شدند و روزنامه نگار دیگری از این گروه در اعتراض به اخراج همکاران خود استعفا داد.

سه تن از خبرنگاران سیاسی “اعتماد” اخراج شدند

با تصمیم صاحب امتياز این روزنامه سه روزنامه نگار از گروه سیاسی روزنامه اعتماد تهران اخراج شدند

در حالی که مسئولان روزنامه هنوز در مورد این موضوع توضیحی نداده اند ، روزنامه نگاران روز سه شنبه یک پیام متنی به حساب توییتر خود ارسال کردند.

طبق این متن ، میلاد علوی ، ثمر فاطمی و مهدی روزبهانی ، سه روزنامه نگار از گروه سیاسی 5 نفره روزنامه اعتماد ، بدون ارائه دلیل اخراج شدند.

در این متن آمده است که الیاس حضرتی ، صاحب‌امتیاز اعتماد ، “حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران اخراجی و اعلام مستقیم این مساله به آنان نشد.”

مرجان زهرانی در اعتراض به اخراج این روزنامه نگاران استعفا داد

در اعتراض به اخراج این روزنامه نگاران، مرجان زهرانی، یکی دیگر از روزنامه نگاران این روزنامه استعفا داد، و در حساب توئیتر خود نوشت: “سکوت در مقابل اخراج همکارانم به اسم تعدیل را نه اخلاقی می‌دانم و نه حرفه‌ای “

روزنامه نگاران در شرایطی روز قبل اخراج شدند ، حضرتی در جلسه‌ای با خبرنگاران گروه سیاسی، از آنان خواسته بود خودشان برای انتخاب سه خبرنگار اخراجی تصمیم بگیرند.