زندان
سند محرمانه “گروه عدالت علی”: مقام های اوین در بهمن ۹۸ نگران حمله معترضان به زندان بودند

بر اساس سند محرمانه ، گروه هكری “عدالت علی” در بهمن 1398 سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در نامه‌ای به سرپرست این زندان ، با اشاره به اعتراضات آآبان و سقوط هواپیماهای اوکراینی نسبت به گسترش اعتراضات به اماکن قوه‌قضاییه از جمله زندان اوین ابراز نگرانی کرد.

سند محرمانه “گروه عدالت علی”: مقام های اوین در بهمن ۹۸ نگران حمله معترضان به زندان بودند

 در بهمن 1398 سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در نامه‌ای به سرپرست این زندان ، با اشاره به اعتراضات آآبان و سقوط هواپیماهای اوکراینی نسبت به گسترش اعتراضات به اماکن قوه‌قضاییه از جمله زندان اوین ابراز نگرانی کرد.

اصل سند در پایان گزارش بخوانیدغلامرضا محمدی ، رئیس زندان اوین و اطلاعات زندان در نامه آنها شد تا اقدامات پیشگیرانه و اقدامات امنیتی برای جلوگیری از نفوذ تظاهرکنندگان تشدید شود.

در این نامه ، سرپرست حفاظت و اطلاعات از زندان اوین خواستار کنترل محسوس و غیرمحسوس ماموران برای جلوگیری از خرابکاری یا حملات انتحاری است. وی احتمال انفجار خودروها در زندان اوین را برای جلوگیری از دستگاه های مشکوک و ناشناخته عنوان کرد.

نگران حمله معترضان به زندان

در این نامه همچنین خواسته شده که خودروهای سازمان زندان‌ها و همچنین سربازان زندان با لباس سربازی در شهر تردد نکنند.

مسئول حفاظت و اطلاعات زندان اوین تأکید کرد که باید با حرکت افراد مختلف به مراکز بایگانی ، حفظ اسناد و پرونده های قضایی که احتمال تخریب و سوزاندن آنها وجود دارد ، ممنوع شود.