سعید افکاری: سه سال پیش، این ساعتا، برادر کوچیکم بهم زنگ زد، قطع کرد و رفت!
سعید افکاری: سه سال پیش، این ساعتا، برادر کوچیکم بهم زنگ زد، قطع کرد و رفت!

سعید افکاری: سه سال پیش، این ساعتا، برادر کوچیکم بهم زنگ زد. بهم گفت هیچ نگران من نباشین، قطع کرد و رفت.

سعید افکاری: سه سال پیش، این ساعتا، برادر کوچیکم بهم زنگ زد، قطع کرد و رفت!

سعید افکاری در سالگرد اعدام برادرش: سه سال پیش، این ساعتا، برادر کوچیکم بهم زنگ زد. بهم گفت هیچ نگران من نباشین، قطع کرد و رفت.

https://x.com/afkari_saeed/status/1701873582140183031?s=20

سه سال پیش، این ساعتا، خبر اومد نفس برادرمو گرفتن.

نوید افکاری

نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی و یکی از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در ایران بود. او به دلیل شرکت در این اعتراضات در شیراز دستگیر شد.

به اتهام محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی در جریان این اعتراضات و همچنین تعدادی اتهام دیگر، دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق به او تحمیل شد.

او در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ناگهانی و بدون آنکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

در جریان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷، افکاری در شیراز حضور داشت و به گفتهٔ قوه قضائیه، در یکی از درگیری‌ها با مأموران امنیتی، یک مأمور را به قتل رساند. او در پی این حادثه دستگیر و به زندان افتاد.

پروندهٔ افکاری با ابهامات زیادی همراه بود. برخی از کارشناسان حقوق بشر معتقد بودند که او در جریان بازجویی‌ها تحت فشار قرار گرفته و اعترافاتش را مجبورانه بیان کرده است. همچنین، برخی از شاهدان عینی شهادت دادند که افکاری در زمان وقوع قتل در محل حضور نداشته است.

علیرغم این ابهامات، دادگاه انقلاب شیراز در مهر ۱۳۹۸، افکاری را به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.