سعید افکاری
سعید افکاری: جمهوری اسلامی برادرانم را برای اعتراف علیه نوید تحت فشار قرار داده است

سعید افکاری: جمهوری اسلامی به وحید و حبیب گفته باید علیه نوید صحبت کنید تا آزادتان کنیم.

سعید افکاری: جمهوری اسلامى برادرانم را برای اعتراف علیه نوید تحت فشار قرار داده است

سعید افکاری، برادر جاویدنام نوید افکاری: جمهوری اسلامی به وحید و حبیب گفته باید علیه نوید صحبت کنید تا آزادتان کنیم، و امروز ۵۰۰ روز از حبس انفرادی آن‌ها میگذرد.

سعید افکارى برادر جاویدنام نوید افکارى با انتشار فایل صوتی از برادرش وحید که در سلول انفرادی به سر می برد، حکایت از شکنجه هاى ماموران جمهوری اسلامی و فشار مقامات امنیتی و قضایی برای برای اخذ اعترافات اجباری پرده برداشت..

این برادر دادخواه ضمن انتشار این پیام صوتی در توییتر خود نوشت: جمهوری اسلامی به وحید و حبیب گفته است که باید علیه نوید صحبت کنید تا آزادتان کنیم و امروز ۵۰۰ روز از حبس انفرادی آنها می‌گذرد.. این سخنرانی که وحید خلاصه ای است از آنچه جمهوری اسلامی بر سر برادرانم آورده است.

امروز ۵۰۰ روز از حبس انفرادی وحید و حبیب میگذرد

وحید و حبیب افکاری از شهریور ماه ۹۹ در سلول انفرادی بدون پنجره محبوس بوده، از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی، هوای آزاد، تماس تلفنی و ملاقات مستقیم با خانواده‌هایشان محروم هستند.