كرونا
سعيد نمكى، وزیر بهداشت از کشف کرونای ترکیبی «هندی-کالیفرنیایی» در ایران خبر داد

سعيد نمكى، وزیر بهداشت از کشف کرونای ترکیبی «هندی-کالیفرنیایی» در ایران خبر داد، سعید نمکی، با اشاره به افزایش موارد ویروس جهش یافته کرونا در آفریقای جنوبی و بریتانیا در ایران ، گفت که موارد ویروس ترکیبی جدید از “هندی-کالیفرنیایی” در کشور کشف شد.

سعيد نمكى، وزیر بهداشت از کشف کرونای ترکیبی «هندی-کالیفرنیایی» در ایران خبر داد

سعید نمکی ، وزیر بهداشت، با اشاره به افزایش موارد ویروس جهش یافته کرونا در آفریقای جنوبی و بریتانیا در ایران ، گفت که موارد ویروس ترکیبی جدید از “هندی-کالیفرنیایی” در کشور کشف شد.

روز چهارشنبه ، نمکی گفت که جهش های جدید دیگری علاوه بر ویروس جهش یافته در بریتانیا در برخی از استان ها نیز پیدا شده است.

وی خاطرنشان کرد: 10 مورد ویروس ترکیبی جدید از “هندى-کالیفرنیايى” در محوطه ای توسط کارگران هندی در استان آذربایجان غربی کشف شد

در استان هرمزگان ابتلا به ویروس جهش‌یافته در آفریقای جنوبی به پنج مورد افزایش پیدا کرده 

علاوه بر این ، یک مورد این ویروس هم در کارخانه فولاد یزد شناسایی شد و نمکی آن را “یکی از رایج ترین ویروس ها” و “بدترینسوغاتی برای کشور” توصیف کرد.

از طرف دیگر ، وزیر بهداشت تأیید کرد که در ایالت هرمزگان ، ابتلا به ویروس جهش‌یافته  در آفریقای جنوبی به پنج مورد افزایش یافته و 30 مورد مشکوک گزارش شده است

ورود این ویروسهای جهش یافته ، که سرعت و قدرت آنها گسترش یافته است ، نگرانی جهانی را ایجاد کرده است ، در حالی که در ایران تایید شده است که این کشور با ارتفاع موج چهارم كرونا روبرو است.

بسیاری از شهرستانها هنوز در حالت قرمز و نارنجی هستند و مراکز درمانی با تمام ظرفیت از بیماران كرونا مراقبت می کنند.