درمان سرطان سینه

مطالعه جدیدی که در مرکز سرطان جامع رُزول پارک در نیویورک انجام شد ، نشان داد که ویتامین دی به درمان سرطان سینه کمک می کند.

دکتر “سونگ یائو”، سرپرست تیم تحقیقاتی  مرکز جامع سرطان توضیح داد: «نتایج جدید سود قابل توجهی را برای بیمارانی نشان داد که در طول درمان سرطان پستان سطح ویتامین دی کافی را حفظ کردند». 

این مطالعه همچنین نشان داد که زنان سیاه پوست دارای کمترین میزان ویتامین دی هستند و بنابراین ممکن است نتایج ضعیف‌تر درمان را پس از تشخیص سرطان پستان توضیح دهد.

  • مواد غذایی و برخورد نور خورشید به پوست انسان

برخی از پزشکان معتقدند که این یافته ها می تواند راهی ساده و جدید برای مبارزه ودرمان سرطان سینه باشد، زیرا ویتامین دی در بسیاری از غذاها وجود دارد و از طریق برخورد نور خورشید به پوست انسان هم تولید می‌ شود.

شایان ذکر است که پزشکان این مطالعه نزدیک به ۴۰۰۰ بیمار بررسی شده بود که سطح ویتامین دی آنها کنترل و برای مدت ۱۰ سال پیگیری شد.

شایان ذکر است كه حدود ۴۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان در این مطالعه شرکت کردند که  میزان ویتامین دی شان بررسی شده بود و حدود ۱۰ سال تحت نظر بودند.