ستایش شیخ الازهر از «ابتکار آب محمد بن زاید»
ستایش شیخ الازهر از «ابتکار آب محمد بن زاید»

ستایش شیخ الازهر از «ابتکار آب محمد بن زاید»؛ شورای بزرگان مسلمان، به ریاست امام بزرگوار دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر، تأیید کرد که اشتراک آب و اطمینان از دسترسی کارآمد و عادلانه به آن، چالش بزرگی است که بشریت با توجه به افزایش چالش ها مانند تغییرات آب و هوایی.

ستایش شیخ الازهر از «ابتکار آب محمد بن زاید»

شیخ الازهر از «ابتکار آب محمد بن زاید» که هدف آن مقابله با چالش فوری جهانی کمبود آب و تسریع راه‌حل‌های فناوری نوآورانه در این زمینه است، تمجید کرد.

این شورا در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی آب که مصادف با 22 مارس هر سال است، لزوم همکاری در سطح کشورها، نهادها و حتی افراد را خواستار شد.به منظور حمایت از تلاش ها در جهت منطقی کردن مصرف آب و ایجاد فرهنگ شیوه ها و رفتارهای صحیح در این زمینه.

هیچ اکوسیستم و سیستم اقتصادی بدون آب خالص مناسب برای آشامیدن و استفاده نمی تواند ادامه یابد

وی گفت که این ابتکار شریف توسط امارات متحده عربی برای مقابله با این چالش وجودی متضمن تعهد قوی این کشور برای دستیابی به توسعه همه جانبه در جوامع مختلف در سراسر جهان و تضمین زندگی شایسته و پایدار برای همه است.

وی با بیان اینکه آب اساس زندگی در سیاره زمین است، ادامه داد: هیچ اکوسیستم و سیستم اقتصادی بدون آب خالص مناسب برای آشامیدن و استفاده نمی تواند ادامه یابد، خاطرنشان کرد: در اسلام آب به عنوان منبع حیات معرفی شده است. از این رو، وی قویاً بر منطقی شدن مصرف آن تاکید کرد و استفاده بیش از حد از آن را ممنوع کرد.