سازمان آرامستان های

معاون پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب، محمد محسنی اژیه از دستگیری مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان خبر داد.

محسنی اژیه اظهار داشت که دادستانی عمومی گزارشات زیادی در مورد دریافت مبالغ غیر متعارف برای ارائه خدمات در سازمان آرامستان های اصفهان دریافت کرده است.

وی افزود که اداره کل اطلاعات استان تحقیقات کامل و جامعی را برای پیگیری این شکایات انجام داد و بر این اساس این اداره دستورات قضایی را صادر کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم افزود که صبح امروز، یکشنبه ۱۷ مرداد، احمدرضا مرادی، مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان به دلیل دریافت مبالغ برای ارائه خدمات به خانواده های متوفیان دستگیر شد.

وی تأیید کرد که احمدرضا مرادی متهم است که برای او و اعضای خانواده اش قبرهایی را با تخفیف و بدون پرداخت عوارض و مبالغ مشارکتی خریداری کرده است.

مرادی دو روز پس از اعلام بحران آرامستان‌ های استان و آمادگی همه کارکنان قبرستان به دلیل افزایش بی سابقه قربانیان کرونا بازداشت شد.

مرادی در همان روز بازداشت خود گفته بود: «آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم افزایش بی‌ سابقه تعداد متوفیان ناشی از کرونا است نشان‌ دهنده روزهایی غم‌ بار و دردناکی است که هیچ‌ گاه تصور آن را نمی‌ کردیم».