قاسم سلیمانی
زن جوان ایرانی پس از قرار با یک مرد آمریکایی او را به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چاقو زد!

پلیس آمریکا اعلام کرد که یک زن ۲۱ ساله به نام نیکا نیکوبین هفته گذشته پس قرار گذاشتن با مردی در هتلی در هندرسون، نوادا، به ضرب چاقو گردن این مرد را زخمی کرد.

زن جوان ایرانی پس از قرار با یک مرد آمریکایی او را به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چاقو زد!

زن جوان ایرانی پس از قرار با یک مرد آمریکایی او را به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چاقو زد؛ یک زن ۲۱ ساله به نام نیکا نیکوبین هفته گذشته پس قرار گذاشتن با مردی  به ضرب چاقو گردن این مرد را زخمی کرد.

این زن در بازجویی، انگیزه خود را انتقام از قتل قاسم سلیمانی عنوان کرد. او به بازجوها گفت که پس از گوش دادن به یک آهنگ تشویق شد تا این کار را انجام دهد.

جزببات اين حادثه

پلیس هندرسون در گزارشی گفت که از طریق سایت های دوستیابی با این مرد قرار ملاقات گذاشتند و آن دو توافق کردند که در ۱۴ اسفند در هتل سانست استیشن قرار بگذارند و اتاقی را با هم اجاره کنند.

به گفته پلیس، نیکا نیکوپین هنگام در آغوش گرفتن چراغ اتاق را خاموش می کند، چشم‌های مرد را با چشم‌بند می‌بندد و پس از چند دقیقه مرد احساس درد در گردن خود می کند.

پلیس در گزارش خود نوشت که نیکوبین براى «انتقام علیه نیروهای آمریکایی که قاسم سلیمانی را کشته‌اند» به گردن مرد چاقو زد. مرد او را از اتاق دور کرد و با پلیس تماس گرفت.

به گفته پلیس، نیکوبین نیز از اتاق خارج شد و به کارکنان هتل گفت که مردی را با چاقو زده است. او به بازرس پلیس گفت که خواسته انتقام بگیرد.