تعرض جنسی

زندانیان سیاسی زن و فعالان حقوق بشر در ایران گفتند که تعرض جنسی بخشی از برنامه رژیم ایران و بازجویان زندان برای شکستن مقاومت زنان است.

چهارشنبه، ۵ خرداد، در اتاقی در “کلاب‌هاوس” تعدادی از زنان و فعالان حقوق بشر، شکنجه و حمله جنسی را که توسط بازجویان و مقامات زندان متحمل شده بودند، توصیف کردند.

زندانیان سیاسی زن گفتند: «در ایران، تجاوز جنسی بخشی از برنامه بازجویان و ماموران زندان برای سركوبی زندانیان زن است».

این نشست مجازی، روز چهارشنبه، ۵ خرداد، به عنوان “زندانیان سیاسی زن از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی” برگزار شد.

به نوبه خود، نرگس محمدی صحبت کرد و به حکم جدید خود مبنی بر ۸۰ ضربه شلاق و ۳۰ ماه زندان اشاره کرد.

♦    مشکل اعصاب و روان

خانم نرگس گفت: «رییس زندان به من حمله‌ کرد، تعرض‌ها و توهین‌ها خشن‌تر شد، مقاومت می‌کردم و آنها من را می‌کشیدند و هل می‌دادند. میخواستند من را به اجبار سوار ماشین کنند».

وی افزود: «بر زمین نشستم، رییس زندان من را بلند کرد و به سوی ماشین پرت کرد. سرم داخل ماشین بود و پایین تنمه‌ام بیرون بود، وقیحانه پایین تنه من را گرفت و هل داد داخل ماشین روی ساق پایم نشست». 

خانم نرگس ادامه داد: «با یک زن که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود، هم سلولی بودم. او را به شدت آزار داده بودند، بازجو سینه‌های او را لمس کرده بودند، و این خانم به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود».

به نوبه خود، فعال سیاسی و زندانی سابق “بانوی صابری”، که شوهرش تابستان ۶۷ اعدام شد، فاش کرد که چه اتفاقی برای او در زندان افتاده است.

خانم بانوی اظهار داشت: «سال ۶۱ سه نفر کمیته‌ای من را بازداشت کردند و در بیابان‌های اصفهان به من تجاوز کردند، به حق من رسیدگی نکردند که در تمام این سالها من را آزار دادند».