زندان‌های جمهوری اسلامی

سازمان عفو بین‌الملل فاش کرد که رژیم جمهوری اسلامی عمداً زندانیان پزشکی را محروم می‌کند و زندان‌های جمهوری اسلامی به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده‌اند.

عفو بین‌الملل گزارشی تحقیقاتی منتشر کرده بود که در آن هشدار داده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های حیاتی در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.

این سازمان گزارشی ۱۰۸ صفحه ای منتشر کرد که در آن نتایج تحقیقات مربوط به کشته شدن ۹۶ نفر در زندان های ایران طی ۱۲ سال گذشته را فاش کرد.

این گزارش که با عنوان (در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران) منتشر شده است، تأیید می‌کند که ممکن است تعداد واقعی این گونه مرگ‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار بیشتر باشد.

این گزارش نشان می‌دهد که مسئولان زندان با ممانعت از اعزام و یا تاخیر در انتقال اضطراری زندانیان به بیمارستان‌ها، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسئول مرگ آنها بوده‌اند.

این گزارش همچنین تأیید می‌کند که بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است و موجب شده است که بیماری‌های به طور معمول قابل درمان به طور اسفباری به مرگ ختم شوند.

در این گزارش همچنین ذکر شده است ۶۴ زندانی در داخل زندان جان باخته‌اند؛ از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند و اینکه آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار نگرفته‌اند.