رییس پلیس آگاهی سراوان کشته شد
رییس پلیس آگاهی سراوان کشته شد

رییس پلیس آگاهی سراوان کشته شد؛ سرگرد علیرضا شهرکی، رئیس پلیس آگاهی سراوان، همراه با همسرش در یک خودرو، در یک چهار راه مورد هدف تیراندازی از سوی یک خودروی پژو پارس قرار گرفته و كشته شد.

رییس پلیس آگاهی سراوان کشته شد

سعید تجلیلی، فرماندار منطقه سراوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرده است که سرگرد علیرضا شهرکی، رئیس پلیس آگاهی سراوان، همراه با همسرش در یک خودرو، در یک چهار راه مورد هدف تیراندازی از سوی یک خودروی پژو پارس قرار گرفته و كشته شد.

بنا به گزارش ارائه شده، همسر رییس پلیس آگاهی سراوان نیز پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شده است. جزئیات بیشتر در این باره در دسترس نیست و وضعیت او نیز نامعلوم است.

عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، کشته شد!

عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر ایران در استان سیستان و بلوچستان، در شهر بابلسر هدف حمله و سوء قصد قرار گرفته و به شدت آسیب دیده و در نهایت کشته شده است.

به گزارش سایت حوزه، با استناد به یکی از شاهدان، عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر ایران در استان سیستان و بلوچستان، در بانک ملی شهر بابلسر حضور داشته است که فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است.