روز جهانی

همزمان با روز جهانی “ریشه‌کنی فقر” فعالان مدنی و سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی می گویند مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی افزایش نرخ فقر در ایران به بیش از ۸۰ درصد است.

آخرین تحقیقات نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از مردم ایران در فقر شدید زندگی می کنند و اکثر خانواده های ایرانی نمی توانند حداقل نیازهای اولیه  و امکانات ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک و سرپناه را برآورده کنند.

فعالان مدنی به دلیل گسترش خط فقر در جمهوری اسلامی، افزایش فاصله بین فقرا و ثروتمندان، افزایش بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی و عدم وجود زیرساخت های مناسب اقتصادی از وضعیت کنونی ایران انتقاد کرده و به مقامات دولتی حمله کرده اند.

♦    فقر نقض حقوق بشر است

از سوی دیگر آنها تاکید کردند که این شرایط باعث افزایش خودکشی و جنایات مختلف مانند زورگیری، فساد، سرقت، اخاذی، خشونت‌ها، قاچاق و موارد مشابه می شود.

علیرغم انتقاد فعالان و مراکز تحقیقاتی از وضعیت فقر در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که تعداد سالمندان در ایران رو به افزایش است و از مردم کشور بچه‌دار شدن می خواست!.

شایان ذکر است که جشن روز جهانی ریشه‌کنی فقر به هفدهم اکتبر، ۲۵ مهر، سال ۱۹۸۷ برمی گردد، زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر به احترام قربانیان فقر شدید، خشونت و گرسنگی در در میدان تروکادرو پاریس تجمع کردند.

هنگام این گردهمایی فعالان مدنی و تظاهرکنندگان اعلام کردند که فقر نقض حقوق بشر است و بر لزوم گردهمایی برای اطمینان از احترام به این حقوق تاکید کردند. و بنابراین سازمان ملل روز ۱۷ اکتبر، ۲۵ مهر، رسماً روز جهانی مبارزه با فقر را به رسمیت شناخت.