روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر، روز ۲۵ نوامبر معادل ۵ آذر برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است.

این تاریخ به خاطرسالگرد قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی از جمهوری دومینیکن برگزیده شده‌است.

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ۲۵ نوامبر، روز ۲۵ نوامبر معادل ۵ آذر برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است.

 

این تاریخ به خاطرسالگرد قتل وحشیانه سه خواهر میرابال، فعالان سیاسی از جمهوری دومینیکن برگزیده شده‌است.

مشكل خشونت علیه زنان یکی از پایدارترین و فراوان‌ترین اشکال نقض حقوق بشر در دنيا است که بخش گسترده‌ای از آن به دلایل مختلف از جمله نا آگاهی، مصونیت از مجازات و خجالت از خشونت اطرافیان گزارش نشده باقی می‌ماند.

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، روز ۲۵ نوامبر هرسال روز جهانی رفع خشونت علیه زنان معادل با ۵ آذر ۱۳۹۹ برابر است.

دلیل انتخاب این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر از اهل دومینیکن با اسم خواهران “میرابل” بعد از ماه‌ها شکنجه، توسط سازمان امنیت ارتش جمهورى دومینیکن به قتل رسیدند.
جرم این سه خواهر، شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم برجتهورى دومینیکن بود. وبه خاطر اينكه روز ۲۵ نوامبر معادل ۵ آذر برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است.

در روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان/تامین روشنایی معابر در تهران برای افزایش امنیت بانوان

به مناسبت ۵آذر (۲۵نوامبر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به بررسی اقدامات مدیریت شهری برای ارتقا سطح امنیت بانوان درتهران پرداخت.

فرصتی برای حضور برابر زنان در شهر
تأمین روشنایی معابر، اصلاح نصب بیلبوردهای تبلیغاتی روی عرشه پل‌های عابر پیاده، دیوارکشی مقابل املاک مخروبه و رها شده و.. اقداماتی است که برای افزایش امنیت اجتماعی بانوان در شهر انجام شد.