جبهه النصره
روزنامه انگلیسی تایمز: قطر صدها میلیون دلار به "جبهه النصره" در سوریه تامين کرده است

 قطر صدها میلیون دلار به “جبهه النصره” در سوریه تامين کرده است، روزنامه انگلیسی «تایمز» اعلام کرد که سیاستمداران و بازرگانان ارشد قطر از دو بانک قطر و یک دفتر شخصی متعلق به امیر قطر برای انتقال صدها میلیون دلار به گروه تروریستی “جبهه النصره” استفاده کردند.

قطر صدها میلیون دلار به “جبهه النصره” در سوریه تامين کرده است

روزنامه انگلیسی «تایمز» اعلام کرد که سیاستمداران و بازرگانان ارشد قطر از دو بانک قطر و یک دفتر شخصی متعلق به امیر قطر برای انتقال صدها میلیون دلار به گروه تروریستی “جبهه النصره” استفاده کردند.

روزنامه انگلیسی “تایمز” گفت كه كشور قطر در یک دادخواست در دادگاه انگلیس متهم شد كه دریک عملیات مخفی پولشویی برای ارسال صدها میلیون دلار به “جبهه النصره” نقش اصلی را بازی كرده است.

جبهه النصره
روزنامه انگلیسی تایمز: قطر صدها میلیون دلار به “جبهه النصره” در سوریه تامين کرده است

متهمان شامل دو بانک قطر ، خیریه های متعدد ، بازرگانان ثروتمند ، سیاستمداران برجسته و کارمندان دولت قطر در دادخواست جبران خسارت توسط 9 سوری بودند.

در این دادخواست ادعا شده است که سیاستمداران ارشد قطر ، بازرگانان ، خیریه ها و کارمندان دولت از یک دفتر خصوصی امیر قطر و دو بانک برای انتقال صدها میلیون دلار به جبهه النصره استفاده کرده اند.

این نه سوری خواستار جبران خسارات مالی ، شکنجه ، بازداشت خودسرانه و تهدید به مرگ هستند ، آنها ادعا می کنند که در نتیجه این طرح یا به دست جبهه النصره متحمل شده اند.

قطر میلیون ها دلار به جبهه النصره انتقال داد

در اسناد دادگاه همچنین آمده است که بودجه یا مستقیماً به سوریه ارسال شده و به جبهه النصره ارائه شده است ، یا از طریق بانک هایی به ترکیه منتقل شده است ، جایی که پول از بانک برداشت می‌شده و به مرز و برای گروه تروریستی جبهه‌ النصره فرستاده می‌شده است.

در اسناد دادگاه ، بانک ملی قطر ، بزرگترین موسسه مالی در غرب آسیا (خاورمیانه) ، به همراه بانک دوحه ، به تسهیل معاملات فوق متهم شده است.