روحانی
روحانی: انتخابات به افزایش روند کرونا کمک کرد

روحانی: انتخابات به افزایش روند کرونا کمک کرد، در پی اوج گرفتن دوباره همه‌گیری کرونا ، حسن روحانی روز شنبه ، در سخنانی برگزاری انتخابات اخیر در کشورانتخابات اخیر را یکی از دلایل افزایش تعداد قربانیان و موارد جدید عنوان کرد.

روحانی: انتخابات به افزایش روند کرونا کمک کرد


حسن روحانی روز شنبه ، در سخنانی برگزاری انتخابات اخیر در کشور انتخابات اخیر را یکی از دلایل افزایش تعداد قربانیان و موارد جدید عنوان کرد.

همزمان با گسترش “موج پنجم” شیوع ویروس کرونا در استان های ایران ، گزارش های روز جمعه نشان می دهد که تهران و 91 شهر دیگر دروضعيت قرمزكرونا هستند.

اکنون ، حسن روحانی می گوید ، در میان همه عوامل دیگر ، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا که در خردادماه برگزار شد به اوج‌گیری کرونا کمک کرد.

متاسفانه این ایام مسائلی داشتیم که به شیوع کرونا کمک کرد

وی گفت ، “متأسفانه ، این روزها ، ما مسائلی داشتیم که به شیوع کرونا کمک کرد، انتخابات ، و به خصوص انتخابات شوراها که گزارش‌هایی که به ما رسید ، آن مهمانی‌هایی که می‌دادند و سفره‌هایی که در برخی جاها می‌انداختند متناسب با پروتکل‌ها نبود.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، علی رضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت که بیشترین آسیب و نگرانی مربوط به انتخابات شوراها و روستاها است.

در روز انتخابات ، عکس ها و فیلم های منتشر شده در ایران نیز عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را نشان می داد ، اگرچه آقای رئیسی در بیانیه ای گفت که پایبندی به پروتکل های بهداشتی “رضایت بخش” بود.