سعید افکاری
روایت سعید افکاری از شکنجه برادرانش در زندان

سعید افکاری ، برادر جاویدام نوید افکاری ، در توئیتی نوشت: یک سال از روزی که برادران من را در زندان شکنجه کردند و به انفرادی بردند گذشت

روایت سعید افکاری از شکنجه برادرانش در زندان

روایت سعید افکاری از شکنجه برادرانش در زندان؛ سعید افکاری ، برادر جاویدام نوید افکاری ، در توئیتی نوشت: یک سال از روزی که برادران من را در زندان شکنجه کردند و به انفرادی بردند گذشت

حفاظت زندان فیلم صحنه ضرب و شتم را حتی به قاضی ناظر بر زندان که خواستار دیدن آن شده بود نیز نداد.

برادران من هنوز در سلول انفرادی هستند ، گزارش پزشکی قانونی جراحات به پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد.

وى با اشاره به ادامه زندان انفرادی برادرانش نوشت گزارش پزشکی قانونی درباره جراحات در پرونده گذاشته نشد و گارد زندان تبرئه شد

جزییات شکنجه و آزار دو برادر نوید افکاری

عفو بین الملل جزئیاتی از شکنجه و رفتار بیرحمانه برادران وحید ، حبیب و نوید افکاری را منتشر کرد.

این دو برادر از جمله تظاهرکنندگان اعتراضات سال 1397 هستند که همزمان با نوید افکاری در اواسط شهریور 99 به سلول انفرادی منتقل شدند و پس از اعدام نوید هنوز در سلول انفرادی به سر می برند.

طبق گفته عفو بین الملل ، از زمان اعدام نوید افکاری ، این دو برادر به طور جداگانه یا در کنار هم در سلول انفرادی بدون پنجره نگه داشته شده اند ، و هیچ ارتباط معناداری با سایر زندانیان و دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب ، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده‌اند.

جزییات شکنجه و آزار دو برادر نوید افکاری

عفو بین الملل جزئیاتی از شکنجه و رفتار بیرحمانه برادران وحید ، حبیب و نوید افکاری را منتشر کرد.

این دو برادر از جمله تظاهرکنندگان اعتراضات سال 1397 هستند که همزمان با نوید افکاری در اواسط شهریور 99 به سلول انفرادی منتقل شدند و پس از اعدام نوید هنوز در سلول انفرادی به سر می برند.

طبق گفته عفو بین الملل ، از زمان اعدام نوید افکاری ، این دو برادر به طور جداگانه یا در کنار هم در سلول انفرادی بدون پنجره نگه داشته شده اند ، و هیچ ارتباط معناداری با سایر زندانیان و دسترسی به مراقبت های پزشکی مناسب ، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده‌اند.