نیروهای امنیتی احسان پیربرناش را در ۶ آبان بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی احسان پیربرناش را در ۶ آبان بازداشت کردند.

روایت دردناک همسر احسان پیربرناش از زندان قائمشهر؛ همسر احسان پیربرناش، خبر نگار باسابقه ورزشی و طنزنویس اجتماعی که دو ماه پیش در مازندران بازداشت شده بود، از شرایط سخت قرنطینه زندان قائم شهر خبر داد.

روایت دردناک همسر احسان پیربرناش از زندان قائمشهر

نیروهای امنیتی احسان پیربرناش را در ۶ آبان بازداشت کردند.

بهناز میرمطهریان در یک یادداشت در اینستاگرام خود نوشت: ۶۰ روز از بازداشت احسان می گذرد، احسان پس از ۱۲ روز گذراندن در شرایط سخت بازجویی، ۴۸ روز است که در شرایط غیرانسانی قرنطینه به سر می برد.

به گفته خانم میرمطهریان، در ماه‌های اخیر اما قرنطینه، خواه ناخواه تبدیل شده به بند سیاسی این زندان، اتاقی به مساحت ۲۵ متر مربع در این ماه ها تا ۶۸ نفر را هم در خود جای داده است، اتاقی که هیچ امکاناتی ندارد. زندان عمومی مانند هواخوری و استفاده از تلفن در ساعات کاری و غیره و زندانیان سیاسی از حداقل حقوق شهروندی در زندان محروم هستند.

«خواسته من و ما غیرقانونی نیست

وی درباره حملات عصبی احسان پیربرناش نیز نوشت: دیروز احسان یک حمله عصبی بد دیگر داشت. نفس کشیدن در این فضا برایش سخت است و حالش رو به وخامت است.

همسر این خبرنگار نوشت که احسان می توانست تا امروز با قرار وثیقه آزاد شود. «خواسته من و ما غیرقانونی نیست».