محمد نوری زاد
روايت شکنجه های محمد نوری زاد در زندان از زبان خودش

محمد نوری زاد ، یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه ای ، که در مرخصی استعلاجی به سر می برد ، با مراجعه به پزشک شرح حالی از بیماری و اذیت و آزارهایی که در زندان با آن مواجه شده، ارائه داده است.

روايت از شکنجه های محمد نوری زاد در زندان از زبان خودش

روايت شکنجه های محمد نوری زاد، محمد نوری زاد ، که در مرخصی استعلاجی به سر می برد ، با مراجعه به پزشک شرح حالی از بیماری و اذیت و آزارهایی که در زندان با آن مواجه شده، ارائه داده است.

آقای نوری زاد با اشاره به وضعیت جسمی وخیم وی می گوید؛ طبق این اسناد ، وی طی دو سال گذشته 38 بار بیهوش شده که هر بار یک الی سه ساعت طول کشیده است

این زندانی سیاسی نحوه برخورد ماموران و کادر پزشکی با وی را هنگام انتقال از زندان به بیمارستان برای معالجه توصیف کرد. وقتی او به بیمارستان رفت ، پنج نفر از ماموران او را همراهی کردند و او را روی تخت بیمارستان بستند.

 کمیسیون هاى پزشکی با توجه به وضعیت جسمانی و شرایط بیماری زندانى سياسى محمد نوری‌زاد، عدم تحمل کیفر محمد نوری‌زاد را احراز کرده، اما وی همچنان در زندان در حال تحمل دوران حبس است.

محمد نوری زاد به 15 سال زندان محکوم شد

محمد نوری زاد یکی از 13 امضا کننده نامه ای است که خواستار استعفای رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای  است.

کلیه امضا کنندگان این نامه دستگیر و برخی نیز به حبس طولانی مدت محکوم شدند. محمد نوری زاد به 15 سال زندان ، سه سال تبعید در ایذه و سه سال ممنوع الخروج محکوم شد.