روايت تكان دهنده برادر مومنی‌زاده از لحظه كشتن او
روايت تكان دهنده برادر مومنی‌زاده از لحظه كشتن او

روايت تكان دهنده برادر مومنی‌زاده از لحظه كشتن او: «زمانی که شما از پشت به او تیر زدید، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر با کابل و باتوم به جان من و او افتادند. خودم را روی او انداختم تا به پهلوی شکسته و تیرخورده‌اش که خون می‌رفت، بیشتر لگد نزنید.”

روايت تكان دهنده برادر مومنی‌ زاده از لحظه كشتن او؛ پس از شلیک، به او حمله و به بدنش لگد می‌زدند

برادر محمدرسول مومنی‌زاده با انتشار تصویری از لحظه کشته شدن برادرش در اعتراضات رشت، به نیروهای  امنیتى خطاب کرد و گفت: «زمانی که شما از پشت به او تیر زدید، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر با کابل و باتوم به جان من و او افتادند. خودم را روی او انداختم تا به پهلوی شکسته و تیرخورده‌اش که خون می‌رفت، بیشتر لگد نزنید.”

روايت تكان دهنده برادر مومنی‌زاده از لحظه كشتن او

مادر و برادر محمدرسول مومنی‌زاده، جوانی که در تاریخ ۳۰ شهریور در رشت در اعتراضات به دست نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم از فاصله یک متری کشته شد، اظهار داشتند که پس از شلیک، نیروهای امنیتی او را به شدت کتک زده و پس از کشته شدنش، تنها با شرط سکوت خانواده، پیکر او را برای خاکسپاری تحویل دادند.