رضا پهلوی
رضا پهلوی: ملت ایران بیش از هر زمان خواهان برقراری حاکمیت ملی است

رضا پهلوی: ملت ایران بیش از هر زمان خواهان برقراری حاکمیت ملی است؛ شاهزاده رضا پهلوی: امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری خواستار استقرار حاکمیت ملی و و تحقق اراده‌‌اش در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. “

رضا پهلوی: ملت ایران بیش از هر زمان خواهان برقراری حاکمیت ملی است

شاهزاده رضا پهلوی جمعه ۱۴ مرداد در بیانیه ای به مناسبت شانزدهمین سالروز مشروطیت گفت: امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری خواستار استقرار حاکمیت ملی و و تحقق اراده‌‌اش در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. “

رضا پهلوی در بخشی از این بیانیه به «اصلاحات گسترده محمدرضا شاه پهلوی در تداوم خواست‌های تاریخی مشروطه» اشاره می‌کند و می‌گوید: «دقیقاً زمانی که خواست مهم مشروطیت، یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی در ایران می‌توانست محقق شود، انقلاب واپس‌گرایانه ۵۷ علیه ارزش‌های تجددخواهانه مشروطه رخ داد

فرح پهلوی: سالگرد مشروطه نماد آغاز دموکراسی در ایران

فرح پهلوی، ملکه سابق ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای جداگانه، سالگرد مشروطه را «نماد آغاز دموکراسی در ایران» و ۱۴ مرداد را یادآور روزی دانست که ملت ایران توانست پس از سال‌ها مبارزه، نظام پادشاهی پارلمانی را جایگزین استبداد و خودرأیی کند.

مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت را امضا کرد که در واقع فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است و این فرمان یک روز بعد صادر شد. اهمیت این فرمان در این است که با ابلاغ آن برای اولین بار بر مشارکت مردم در حکومت و تشکیل حکومت مشروطه در ایران توافق شد.