رضا پهلوی
رضا پهلوی: بازداشت توماج صالحی و شیدای همدانی صدای آزادی خواهی شان را بلندتر کرد

شاهزاده رضا پهلوی در صفحه توئیتر خود نوشت: آثار توماج صالحی و شیدای همدانی تبلور هنری اعتراضات سراسری است و محبوبیت آنها نشانه فراگیری گفتمان براندازی است.

رضا پهلوی: بازداشت توماج صالحی و شیدای همدانی صدای آزادی خواهی شان را بلندتر کرد

رضا پهلوی: بازداشت توماج صالحی و شیدای همدانی صدای آزادی خواهی شان را بلندتر کرد؛ شاهزاده رضا پهلوی: آثار توماج صالحی و شیدای همدانی تبلور هنری اعتراضات سراسری است و محبوبیت آنها نشانه فراگیری گفتمان براندازی است.

آنها شجاعانه صدای دی و آبان و خوزستان شدند. بازداشت‌شان صدای شجاعت ، میهن پرستی و آزادی‌خواهی‌شان را بلندتر کرد

آثار توماج صالحی و شیدای همدانی تبلور هنری اعتراضات سراسری است؛ آنها شجاعانه صدای دی و آبان و خوزستان شدند؛ و بازداشت‌شان، صدای شجاعت، ایران‌دوستی و آزادی‌خواهی‌شان را بلندتر کرد.

حمایت لیلی محسنی خواننده و اهنگساز از توماج صالحى

لیلی محسنی، خواننده ایرانی، با انتشار این ویدئو از توماج حمایت کرده و خواستار آزادی او شده است.

https://twitter.com/Cathal_kati/status/1438704758961868800?s=20

ستارها تکثیر میشوند
نداها تکثیر میشوند
پویاها تکثیر میشوند
پژمان ها تکثیر میشوند
توماج ها تکثیر میشوند
شیداها تکثیر میشوند
و تکثیر میشوند و همچنان تکثیر میشوند.

واکنش حامد فرد به بازداشت توماج صالحی

حامد فرد، با انتشار این ویدئوی کوتاه، خواستار آزادی توماج صالحی شد.

من نباشم صدای دیگری هست
فکر تو خرابه من میکنم رو واژه ها بادش
ارزشی! بترس و بکن توماجُ آزادش
بترس!!