لغو حکم اعدام

رسوایی جدید حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل لغو حکم اعدام یک متهم ۱۰ ماه پس از اجرای حکم در زندان ارومیه است.

خضر قوی‌دل بدون محاکمه در قوه قضائیه به ریاست ابراهیم رئیسی و معاونت محسنی اژه ای اعدام شد و دیروز شب، دوشنبه ۱۴ تیر، حکم توسط دیوان عالی کشور لغو شد.

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، خضر قوی‌دل اتهام “قاچاق مواد مخدر” در سال ۱۳۹۲ دستگیر و به همراه دو نفر دیگر به اعدام محکوم شد.

طبق گفته این سازمان، حکم اعدام علیه قوی‌دل در زمانی انجام شد که پرونده وی در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود.

به نوبه خود، یکی از بستگان قوی‌دل به سازمان حقوق بشر ایران گفت، مقامات قضایی به آنها اطلاع دادند که آنها در صورت شکایت دیه دریافت خواهند کرد.

شایان ذکر شده است که در این پرونده همچنین لغو حکم اعدام خود شخص دیگری شده و حکم وی به ۳۰ سال حبس کاهش یافته است.

گزارش های منتشر شده توسط عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر ایران در تیر سال گذشته نشان می دهد که طی ۲۰ سال، ۸۰۷۱ مورد اعدام در داخل زندان های ایران یا در ملا عام انجام شده است.

و در حال حاضر، فقط ۲۰ کشور در جهان، ایران یکی از آنها، مجازات اعدام را برای افراد متهم و محکوم صادر می کنند.