رسوایی دفتر خامنه‌ای

روزنامه تایمز رسوایی دفتر خامنه‌ای در لندن را فاش کرد و نوشت که دفتر رهبر جمهوری اسلامی ۱۰۹ هزار پوند کمک دریافت کرده است.

به گزارش تایمز، مرکز اسلامی لندن که توسط علی خامنه‌ای اداره می‌شود، بیش از ۱۰۹ هزار پوند از دولت بریتانیا برای کمک‌های مربوط به کرونا دریافت کرده است.

این روزنامه افزود كه خامنه ای همه آن پول را در قالب کمک هایی به موسسات و شرکت ها برای جبران خسارت ناشی از بحران کرونا و حفظ مشاغل به دست آورده است.

حساب‌های سالانه دولت بریتانیا نشان می‌داد که دفتر نمایندگی شخصی رهبر جمهوری اسلامی در لندن بیش از ۱۰۰ هزار پوند به عنوان بخشی از طرح مرخصی تعطیلات به دلیل ویروس کرونا از دولت بریتانیا گرفته است.

این روزنامه افزود که مرکز اسلامی دفتر خامنه‌ای در بریتانیا این پولها را به عنوان بخشی از طرح حفظ شغل ویروس کرونا دریافت کرده است. و اینکه این کمک ها با وجود اختلافات زیاد و طولانی با تهران صورت گرفت.

شایان ذکر است که مرکز اسلامی جمهوری ایرانی یک مسجد و دفتر فرهنگی در ناحیه میدا ویل در غرب لندن است. این مرکز اصلی برای عبادت، آموزش و ارتباط با مسلمانان شیعه است.

به نوبه خود، هیچ اظهارنظر یا واکنشی از سوی وزارت خارجه ایران و دفتر رهبری در رابطه با گزارش تایمز صورت نگرفت.