رئیس بنیاد مستضعفان
رئیس بنیاد مستضعفان: امروز برخی‌ها در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره خاندان پهلوی هستند!

 رئیس بنیاد مستضعفان روز چهارشنبه ۲۰ بهمن با انتقاد از گفتمان رایج در فضای مجازی درباره دوران حکومت پهلوی، از وضعیت اقتصادی ایران در دوران محمدرضا شاه پهلوی انتقاد کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان: امروز برخی‌ها در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره خاندان پهلوی هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فتاح که در یک مراسم مربوط به املاک مصادره‌شده قبل از انقلاب ۵۷ سخنرانی می کرد، گفت: متأسفانه امروز برخی‌ها با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی در فضای مجازی به دنبال تطهیر چهره خاندان پهلوی هستند.

وی همچنین در مورد اسنادیکه بنیاد او مصادره کرده گفت: «شناسنامه فرح، شاه و ولیعهد در دست ماست» و سؤال دیگری را مطرح کرد که «در آن زمان وضعیت مردم ایران که جمعیت آن تنها ۲۵ میلیون نفر بود. و وضع فروش نفت آن زمان هم بسیار خوب بود و هیچ تحریمی هم نبود، چه طور بود؟

سر دادن شعارهایی در حمایت از دوره پهلوی

رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران نیز روز هفتم دی ماه گفت که ۵۰ میلیون ایرانی از مردم ایران از فعالیت‌های روحانیت علیه حکومت پهلوی «اطلاعاتی ندارند» و «به دلیل عدم آگاهی» به برخی فیلم های مربوط به دوره پهلوی اعتقاد دارند.

او این فیلم‌ها را «تقطیع‌شده و تحریف‌شده» توصیف کرد و گفت: این فیلم‌ها برای این پخش می‌شود که «به مردم القاء کند که انقلاب مردم ایران اشتباه بود».

سخنگوی سپاه پاسداران نیز درآذرماه ۹۸ بیانیه مشابهی را بیان کرد و گفت که ۴۰ میلیون ایرانی دوران پهلوی را “«درک و لمس نکردند”، و جمهوری اسلامی نتوانسته دربارهٔ حکومت پهلوی آگاهی‌بخشی کند و نسل جوان نسل در ایران دچار شک شده‌است.

در اعتراضات مردمی سال های اخیر علاوه بر سردادن شعارهایی علیه ارکان جمهوری اسلامی، شعارهایی مانند رضا شاه روحت شاد و رضاشاه کجایی به داد ما بیایی، در حمایت از خاندان پهلوی سر داده شده است.