حسن روحانی
دیوان عالی کشور شکایت اهل سنت از حسن روحانی به خاطر "عدم تامین حقوق دینی و قومیتی" را رد کرد

دیوان عالی شکایت اهل سنت از حسن روحانی به خاطر “عدم تامین حقوق دینی و قومیتی” را رد کرد، دیوان عالی کشور شكايت جمعی از شهروندان اهل سنت از حسن روحانی به دلیل عدم تحقق وعده های انتخاباتی خود برای تأمین حقوق ادیان ، اقوام و مذاهب را فاقد دليل تشخيص داد و پرونده از دستور کار دیوان عالی کشور خارج شد.

دیوان عالی کشور شکایت اهل سنت از حسن روحانی را رد کرد

دیوان عالی کشور شكايت جمعی از شهروندان اهل سنت از حسن روحانی به دلیل عدم تحقق وعده های انتخاباتی خود برای تأمین حقوق ادیان ، ااقوام و مذاهب را فاقد دليل تشخيص داد و پرونده از دستور کار دیوان عالی کشور خارج شد.

و روزنامه اعتماد در گزارشی ، دوشنبه 30 فروردین ، ​​به نقل از عبدالله سهرابی ، نماینده مریوان در مجلس ششم مجلس شورای اسلامی ، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده است ، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است.

روز جمعه ، ۳۱ اردیبهشت ، اعتماد به نقل از عبدالله سهرابی نوشت: “دیوان عالی کشور ، با استناد به ماده 40 آيين‌نامه وظايف خود ، رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات رئیس را منوط به ارائه دلايل برای نقض وظایف قانونی کرد، از رييس‌جمهوری را فاقد اين ادله دانست،  و آن را از دستور کار خارج کرد.”

آقای سهرابی در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی در ایران از حامیان روحانی بود

آقای سهرابی که در دو انتخابات ریاست جمهوری قبلی در ایران از حامیان روحانی بود ، یکی از امضا کنندگان این شکایت است و گفت که شکایت آنها براساس اصل 34 قانون اساسی است.

اصل 34 قانون اساسی تشخیص داده است که دعاوی حق مسلم همه افراد است و مقرر می دارد که هرکسی می تواند برای این منظور به دادگاه های صالح مراجعه کند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ، حسن روحانی با صدور بیانیه ای از۱۰ ماده‌ای قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات ، اصول معلق از قانون اساسی کشور را به منظور تضمین حقوق اقوام ، ادیان و مذاهب به طور کامل اجرا خواهد کرد. اما عبدالله سرابی می گوید که دولت حسن روحانی هیچ اقدامی برای اجرای مفاد این بیانیه انجام نداده است.