دو فرزند معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی در دادگاه محاکمه شدند
دو فرزند معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی در دادگاه محاکمه شدند

دو فرزند معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی در دادگاه محاکمه شدند؛ دادگاه دو فرزند محمد مصدق به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی برگزار شد.

دو فرزند معاون اول قوه‌قضاییه به اتهام تشکیل شبکه نفوذ و پولشویی در دادگاه محاکمه شدند

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، به اتهام “تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی” در دادگاه محاکمه خواهند شد. این دو فرزند در ارتباط با پرونده فساد به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شده‌اند.

فساد مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی: بازداشت دو فرزند مقام برجسته قوه قضائیه

در هشت ماه گذشته، دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی، و همچنین سه تن از روسای قوه قضائیه، به اتهام فساد مالی در کانال‌های تلگرامی، بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها به صورت رسمی توسط یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در یک روز یک‌شنبه تایید شده است. پرونده این افراد به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، مرتبط است.

خبرگزاری تسنیم، در گزارش خود روز یک‌شنبه در تاریخ ۹ مهر ماه اعلام کرد که دو نفر که بازداشت شده‌اند، فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه هستند.

خبرگزاری تسنیم در این گزارش افزوده که تاکنون در جریان تحقیقات این پرونده، ۸ نفر از جمله دو فرزند محمد مصدق کهنمویی، معاون اول رئیس قوه قضائیه توسط دو ضابط، به عبارت دقیق‌تر “حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم در ادامه تأکید کرده که پرونده فرزندان معاون اول قوه قضاییه جزء بخشی از پرونده “محمد رستمی صفا، ابر بدهکاران بزرگ بانکی” است و افزوده که هیچ بانکی هم تا آن زمان از او شکایت نکرده بود.