زندان اوین

ویدیوهای جدیدی از هک شدن دوربین های زندان اوین منتشر شد که ضرب و شتم، شکنجه و اقدام به خودکشی را نشان می داد.

در پی هک دوربین های امنیتی زندان اوین، ویدیوهای جدیدی از ضرب و شتم زندانیان توسط مقامات این زندان پخش شد و تصاویر هولناکی از تلاش تعدادی از زندانیان، پس از شکنجه و سرکوب مستمر مقامات زندان، منتشر شد.

یکشنبه گذشته، ۳۱ مرداد ماه،  گروه هکری “عدالت علی” تصاویری را که توسط دوربین های امنیتی زندان اوین گرفته شده بود، منتشر کرد.

“عدالت علی” زندان را لکه ننگی برای ابراهیم رئیسی عنوان کرد و اعلام کرد که دوربین های امنیتی زندان در حمایت از اعتراضات هک شده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده اند.

در یکی از ویدیوهای دوربین مدار بسته که توسط  گروه هکری “عدالت علی” ارسال شده بود، مقامات زندان یک زندانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بر اساس آنچه روی تصویر مشخص است، تاریخ  این ویدیو مربوط به ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ است، که در آن یک مامور نیروی انتظامی زندانی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد به طوری که زندانی بیهوش شد و روی زمین افتاد. و سپس آن مامور زندانی را با کشیدن روز کف زمین به بخش دیگری از زندان منتقل کرد.

شایان ذکر است که تاکنون مقامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی به اخبار هک شدن دوربین های امنیتی زندان پاسخی نداده اند.