میثم رضایی
دلیل مرگ مشکوک میثم رضایی چيست؟

تحقیقات در سامانه آرامستان‌های استان تهران نشان می دهد که مقدمات دفن پیکر میثم رضایی با مشخصات فرزند محمدرضا از شهرستان آمل روز یکشنبه ۲۸ شهریور در بهشت ​​زهرا در تهران انجام شد و سپس جسد وی برای تدفین به آمل منتقل شد.

میثم رضایی در زندان فوت کرد

دلیل مرگ مشکوک میثم رضایی؛ میثم رضایی متهم به واردات خودرو تحت نظر محمد شریعتمداری در زندان درگذشت.

وی دبیر انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو و مدیرعامل مفتاح خودرو بود و در پرونده واردات خودرو شاکی داشت.

گفته می شود او یک شب پیش از موعد دادگاهش درگذشت. گفته میشود، پس از بدحالی در اوین و انتقال به بیمارستان لقمان، در گذشته است.

مقدمات دفن پیکر میثم رضایی در بهشت ​​زهرا در تهران انجام شد و سپس جسد وی برای تدفین به آمل منتقل شد.

اولین رسانه ای بود که پس از دریافت تحقیقات درباره مرگ وی از بیمارستان لقمان حکیم ، مرگ مشکوک وى میثم رضایی را روز شنبه ۲۷ شهريور اعلام کرد.

دلیل مرگ مشکوک میثم رضایی چيست؟

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی علت مشکوک مرگ میثم رضایی را به دلیل سابقه طولانی وی در اعتیاد و مصرف مواد مخدر اعلام کرد.

میثم رضایی ، مدیرعامل شبکه عنکبوتى مفتح خودرو ، از مهرەهای محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت، متهم ردیف اول این پرونده فساد اقتصادی بود