دلیل تحریم رئیس و مقامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیست؟
دلیل تحریم رئیس و مقامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیست؟

تحریم رئیس و مقامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا رئیس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و انتشار اطلاعات نادرست تحریم کرد.

دلیل تحریم رئیس و مقامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی چیست؟

وزارت خزانه داری آمریکا پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و محسن برمهانی، معاون این سازمان را تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین دو بازجوخبرنگار صداوسیما به نام های علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور را تحریم کرد.

صدا و سیما اعترافات اجباری افرادی را پخش می‌کند

احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صداوسیما در امور خارجی و یوسف پورانواری، مدیر برنامه ریزی وزارت خارجه این سازمان، از جمله دیگر تحریم‌شدگان آمریکا هستند.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود گفت صدا و سیما اعترافات اجباری افرادی را پخش می‌کند که مجبور شده اند بگویند نیروهای امنیتی بستگان خود را در جریان اعتراضات اخیر نکشته اند و آنها به دلیل تصادفات و علل دیگر جان خود را از دست داده اند.

در این بیانیه با اشاره به پخش صدها اعترافات اجباری از سوی شهروندان ایرانی و خارجی، آمده است: تکیه سیستماتیک حکومت ایران بر اعترافات اجباری نشان‌دهنده خودداری حکومت از گفتن حقیقت به شهروندان خود و جامعه بین‌المللی است.