حسن قربانی
دلیل بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی چیست؟

دلیل بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی چیست؟ ؛ حسن قربانی به خاطر اعتراض به اجرای مخفیانه‌ی حکم اعدام برادرش بازداشت شد

دلیل بازداشت حسن قربانی برادر حیدر قربانی چیست؟

حسن قربانی به خاطر اعتراض به اجرای مخفیانه‌ی حکم اعدام برادرش بازداشت شد

مادر سارو قهرمانی: آذر ماه را هم به خون کشیدید!

مادر جاویدنام سارو قهرمانی، از جانباختگان قیام دی ۹۶، در واکنش به اعدام حیدر قربانی گفت: در فاصله آبان و دی، آذر را خونین نکرده بودید که آن را هم به خون کشیدید. لعنت و شرم با شما باد!

احضار افشین حسین پناهی برای شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی

امجد حسین پناهی از احضار افشین حسین پناهی برای شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی خبر داد:امروز برادرم افشین حسین پناهی بخاطر شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

مادرد مشترک داریم وممانعت از اینکه در غم‌های هم شریک نباشیم، تنها در قاموس ج.ا می‌گنجد، اعدام می‌کنند، اجازه مراسم نمی‌هندو جنازه را هم می‌دزدند.

صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد را مخفیانه در زندان مرکزی سنندج به اعدام شد.

پس از اجرای حکم اعدام وی، نیروهای امنیتی حسن قربانی، برادر این زندانی سیاسی را بازداشت کردند.