عیسی منصوری
دلیل استعفای “عیسی منصوری” معاون وزیر کار چیست؟

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار پس از جلسه شورای اشتغال به ریاست رئیسى و مصوبه ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی در دوره بعدی از سمت خود استعفا داد.

استعفای معاون وزیر کار به دلیل عملی نبودن وعده دولت برای اشتغال!

استعفای معاون وزیر کار به دلیل عملی نبودن وعده دولت برای اشتغال؛ عیسی منصوری پس از جلسه شورای اشتغال به ریاست رئیسى و مصوبه ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی در دوره بعدی از سمت خود استعفا داد.

وی دلیل درخواست خود را عدم امکان تحقق این وعده با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران عنوان کرد.

در این جلسه پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال و بیکاری که به شرایط نامناسب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی از استانداری های محروم اشاره دارد، به منظور ایجاد انسجام در سیاست گذاری و هدایت منابع در اشتغال: وزارت تعاون باید ایفای نقش کند و رفاه به عنوان هماهنگ کننده عملیاتی و ناظر در جذب نیرو نقش محوری دارد.

در این نشست همچنین ایجاد یک‌میلیون و ۸۰۰هزار در مدت ۱۷ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دلیل استعفای “عیسی منصوری” معاون وزیر کار چیست؟

دلیل استعفای “عیسی منصوری” معاون وزیر کار چیست؛ منصوری دلیل درخواست خود را امکان‌پذیر نبودن تحقق این وعده با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور عنوان کرد.

وی از سال ۹۴ به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به کار است.