دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام محسن شکاری
دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام محسن شکاری

دفاع سخنگوی قوه قضاییه از اعدام محسن شکاری؛ سخنگوی رئیس قوه قضاییه دیشب در گفت و گوی ویژه خبری با تلویزیون ایران حاضر شدو سعی کرد اجرای حکم اعدام این معترض ۲۳ ساله را توجیه و از آن دفاع کند.

دفاع سخنگوی قوه قضایيه از اعدام محسن شکاری

در واکنش به موج اعتراضات داخلی و بین المللی به اعدام محسن شکاری، سخنگوی رئیس قوه قضاییه دیشب در گفت و گوی ویژه خبری با تلویزیون ایران حاضر شد و سعی کرد اجرای حکم اعدام این معترض ۲۳ ساله را توجیه و از آن دفاع کند.

مسعود ستایشی در این برنامه مدعی شد که روند قضایی محسن شکاری مطابق با قانون بوده و با با بزرگنمایی اقدام اعتراضی محسن شکاری در بستن خیابان ستارخان، این اقدام را مصداق «محاربه» معرفی کرد كه منجر به صدور پیشتر حکم اعدام و اجرای سریع و بدون اعدام اعلام قبلی آن شده.

علت شتاب قوه قضائیه در تصویب و اجرای این حکم؟

سخنگوی قوه قضاییه درباره نوع ایرادات قانونی وارد شده در این پرونده و علت شتاب قوه قضائیه در تصویب و اجرای این حکم توضیحی ارائه نکرد، این در حالی است که برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی حضور وی در تلویزیون برای ارائه این توضیحات را نشانه «تردید» حامیان نظام نسبت به عدالت این حکم و نیاز به «اقناع» مسئولان قوه قضائیه توصیف کردند.