زندانی
در اعتراض به نقض حقوق؛ تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند

در اعتراض به نقض حقوق؛ تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند؛ فعالان حقوق بشر از اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان های ایران خبر می‌دهند.

در اعتراض به نقض حقوق؛ تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند

در اعتراض به نقض حقوق؛ تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند؛ زرتشت احمدی راغب، فریبا اسدی، یوسف مهراد، محمد هوشنکی، ابراهیم صدیق همدانی و علی موسى نژاد شش زندانی سیاسی در زندان های مختلف ایران هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.

همچنین گزارش شده که شکیلا منفرد و آرشام رضایی که در روزهای اخیر دست به اعتصاب غذا زده بودند، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، از اولین روز آخرین بازداشت خود در دوم اسفندماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال مدنی که در سال های اخیر چندین بار به زندان افتاده و در موارد متعددی به حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شده است، آخرین بازداشت خود را غیرقانونی توصیف کرد.

زرتشت احمدی راغب توسط شماری از زندانیان «جرایم خطرناک» مورد ضرب و جرح قرار گرفت

سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد که زرتشت احمدی راغب توسط شماری از زندانیان «جرایم خطرناک» مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این فعال مدنی بدون توجه به اصل تفکیک جرایم در بند ۴ زندان تهران بزرگ به سرمی‌برد