درخواست ترامپ برای اعتراض به بازداشتش چگونه روبرو شد؟
درخواست ترامپ برای اعتراض به بازداشتش چگونه روبرو شد؟

درخواست ترامپ برای اعتراض به بازداشتش چگونه روبرو شد؟؛ درخواست دونالد ترامپ برای اعتراض به این موضوع با واکنش خاموش هوادارانش روبرو شده است.

درخواست ترامپ برای اعتراض به بازداشتش چگونه روبرو شد؟

درخواست دونالد ترامپ برای اعتراض به این موضوع با واکنش خاموش هوادارانش روبرو شده است.

بی‌ تفاوتی یا واکنش دوگانه طرفداران دونالد ترامپ، توان او برای بسیج راست افراطی که حدود دو سال پیش به ساختمان کنگره حمله کردند را زیر سوال برده است.

این وضعیت همچنین نشان می‌دهد که احتمالا بازداشت صدها تن از مهاجمان به ساختمان کنگره و محکومیت تعداد قابل توجهی از آن‌ها به حبس‌های طولانی، تمایل به شورش و ایجاد ناآرامی‌های گسترده را کاهش داده است.

جلوگیری از احتمال بازداشت آقای ترامپ

با این همه، پلیس نیویورک مطالبی که در مورد دعوت به اعتراض در صورت اعلام جرم علیه دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود را با دقت تحت نظر دارد.

مقامات پلیس ایالت نیویورک به خبرگزاری‌ها گفتند درجه اعتبار و جزییات عملی مطرح‌ شده در این تهدیدها بسیار متنوع است.

تشویق به اعتراض مسلحانه

به گفته آن‌ها، در برخی از این مطالب حتی تشویق به اعتراض مسلحانه و جلوگیری از احتمال بازداشت آقای ترامپ توسط پلیس نیویورک نیز مطرح شده است.