دادگاه مردمی آبان
 دادستان دادگاه مردمی آبان: هیچ دولتی اجازه ممانعت از برگزاری این دادگاه را ندارد

حمید صبی، دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در واکنش به اعتراض سعید خطیب زاده: هیچ دولتی از جمله دولت انگلیس اجازهجلوگیری از برگزاری جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را ندارد.

 دادستان دادگاه مردمی آبان: هیچ دولتی اجازه ممانعت از برگزاری این دادگاه را ندارد

حمید صبی، دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در واکنش به اعتراض سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: هیچ دولتی از جمله دولت انگلیس اجازهجلوگیری از برگزاری جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را ندارد.

وی اظهار داشت که قوانین بریتانیا و موازین حقوق بشر، اصل آزادی اجتماعات و آزادی بیان را برای همه به رسمیت می شناسند.
وی تاکید کرد: این دادگاه وابسته به هیچ دولتی نیست و یک دادگاه مردمی مستقل، غیردولتی و بین المللی مردمی است.

سعید خطیب زاده:ما اعتراضات جدی خودمان را به مقامات انگلیس اعلام کردیم

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به تشکیل دادگاه بین المللی مردمی آبان در روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه گفت: در خصوص این دادگاه‌های نمایشی در لندن، ما اعتراضات جدی خودمان را به مقامات انگلیس اعلام کردیم و به آنها گفته ایم؛ رفتارهای نابخردانه متناسب با عمل مسئولانه یک دولت در نظام بین‌الملل نیست!