خودکشی
خودکشی ۳ زن معروف در۳ ماه

خودکشی ۳ زن معروف در۳ ماه، از اواخر دی ماه ۱۳۹۹ تا اوایل فروردین ۱۴۰۰ ، درگذشت سه زن با نام آشنا در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایران و آنها عبارتند از: شیدا لالمی ، دبیر خدمات اجتماعی روزنامه همشهری، هاله لاجوردی استاد جامعه شناسی است که از دانشگاه تهران برکنار شد، آزاده نامداری مجری و تهیه‌کننده تلویزیونی ایرانی است

خودکشی ۳ زن معروف

از اواخر دی ماه ۱۳۹۹ تا اوایل فروردین ۱۴۰۰ ، درگذشت سه زن با نام آشنا در حوزه اجتماعی و فرهنگی ایران و آنها عبارتند از: شیدا لالمی ، دبیر خدمات اجتماعی روزنامه همشهری، هاله لاجوردی استاد جامعه شناسی است که از دانشگاه تهران برکنار شد، آزاده نامداری مجری و تهیه‌کننده تلویزیونی ایرانی است

این خودکشی ها زنگ خطری برای وضعیت موجود و فشارهای ظالمانه ای که بر زنان جامعه وارد می شود

این زنان در اوج پختگی وکارآمدی ، افسردگی ، انزوا ، احساس زوال و عدم کفایت را تجربه کردند و سایه های ناامیدی و انزوای شوم بر این درد دائمی افزودند.

آمار خودکشی در ایران

آخرین آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان پزشکی قانونی درباره میزان خودکشی در ایران ، آمار سالانه 98 بود که بر اساس آن 5143 نفر در کشور ما خودکشی کردند و این تعداد در مقایسه با آمار خودکشی در سال 97 ، 0.8 درصد افزایش داشت.

در همین حال ، به نقل از روزنامه اعتماد به نقل از منابع سازمان پزشکی قانونی ، در 8 ماه نخست سال گذشته 3 هزار و 589 نفر در ایران خودکشی کرده اند که افزایش چشمگیر سالانه 4.2 درصدی در تعداد خودکشی ها را نشان می دهد.