روزه‌خواری

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در آستانه ماه رمضان، روزه‌خواری در اماکن عمومی را جرم دانست و خواستار برخورد قانونی با روزه‌خواران حتی در خودروهای شخصی شد.

صبح امروز شنبه ۱۳ فروردین، یک روز پیش از آغاز ماه رمضان در ایران، محمدجعفر منتظری نامه‌ را به فرمانده نیروی انتظامی فرستاد و در این نامه آمده است: «با کسانی که به هر دلیل روزه نیستند، اما تظاهر به روزه‌خواری می‌کنند،‌ تحت عنوان “اقدام به جرم مشهود” برخورد قانونی لازم صورت گیرد».

آقای منتظری همچنین تاکید کرد که برخورد قانونی شامل افرادی نیز می شود که با خودروی شخصی خود افطار کنند زیرا به گفته وی اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول این برخورد خواهد بود.

دادستان کل کشور تاکنون توضیحی نداد که پلیس و نیروهای امنیتی چگونه با افرادی که در ملاء عام می خورند، می نوشند یا سیگار می کشند، برخورد خواهد کرد.

به نوبه خود، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی  صبح امروز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: «از شهروندان می خواهیم تا از هرگونه تظاهر به روزه‌خواری در ملاء عام، پوشش نامتعارف، کشف حجاب و اختلاط نامتعارف زن و مرد در واحدهای صنفی و اماکن عمومی خودداری کنند».

شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی صراحتاً مجازاتی برای روزه‌خواری در اماکن عمومی در نظر نگرفته است، اما قانون جمهوری اسلامی تصریح می کند که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است که مجازات آن حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.