سمیرا زرگری
خواستگاری از سمیرا زرگری در مراسم اهدای مدال اسکی آلپاین ترکیه

خواستگاری از سمیرا زرگری در مراسم اهدای مدال اسکی آلپاین ترکیه؛ سمیرا زرگری، مربی اسکی ایرانی که پیش‌تر توسط شوهر سابق خود ممنوع الخروج شده بود، با خواستگاری فیاض میرابیان، عضو تیم ملی شیرجه ایران روبرو شد.

خواستگاری از سمیرا زرگری در مراسم اهدای مدال اسکی آلپاین ترکیه

سمیرا زرگری، با خواستگاری فیاض میرابیان، عضو تیم ملی شیرجه ایران روبرو شد.

عاطفه احمدی
که قهرمان مسابقات اسکی آلپاین ترکیه امسال شد، در مقدمات این اتفاق، نقش داشته

سمیرا زرگری
مربی اسکی ایرانی پیش‌تر توسط شوهر سابق خود ممنوع الخروج شد بود

خواستگار فیاض میرابیان عضو تیم ملی شیرجه ایران است

لحظه خواستگاری از سمیرا زرگری با حضور عاطفه احمدی قهرمان اسکی آلپاین ترکیه

مسابقات بین المللی اسکی آلپاین ترکیه به پایان رسید و قهرمانی عاطفه احمدی و خواستگاری از سمیرا زرگری پای سکوی اهدای مدال از اتفاقات جالب این مسابقات است.

اتفاقی جالب و احساسی در حاشیه مراسم اهدای جایزه عاطفه احمدی برای سمیرا زرگری مربی شاخص اسکی ایران و مربی عاطفه احمدی رخ داد.

سمیرا زرگری برای اهدای مدال به سکو احضار شد و مدال قهرمانان بر گردن آویخته شد و سپس به درخواست عاطفه احمدی در کنار وی بر سکوی نخست ایستاد.

در آن زمان فیاض میرابیان عضو تیم شیرجه ایران روی سکو آمد و با زانو زدن و اهدای حلقه از او خواستگاری کرد و سمیرا زرگری نیز این درخواست و حلقه خواستگارش را پذیرفت.

این صحنه احساسی حاضران در مراسم اختتامیه را تحت تاثیر قرار داد و زیبایی احساس و فضای برفی یک روز زمستانی را در هم آمیخت.