خلبانی نظامی
مهرداد آبدارباشی

یک روزنامه ترکیه ای هویت این مقام را که دو مامور جمهوری اسلامی هفته گذشته سعی داشتند او را از ترکیه ربودند، اعلام کرد و گفت که او خلبانی نظامی است.

چند روز پس از آنکه سازمان امنیت ترکیه از بازداشت چندین نفر به اتهام تلاش برای ربودن سرباز سابق ایرانی از شهر وان خبر داد، روزنامه “ترکیه” چاپ استانبول گزارش داد که قربانی خلبان به نام “مهرداد آبدارباشی” است.

آبدارباشی به روزنامه ترکیه ای گفت که از دستور اعزام به سوریه خودداری کرده و مجبور به فرار به ترکیه شده است. وی ادامه داد که در ابتدا از بهانه هایی مانند مشکلات خانوادگی استفاده کرد و سپس به ترکیه گریخت.

خلبانی نظامی ایران توضیح داد: «یک زن که با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد و من را به خانه‌اش دعوت کرد و من پس از اطلاع این موضوع به سازمان امنیت ترکیه، به خانه این زن رفتم».

وی ادامه داد که این زن او را بیهوش کرده و دیگر ماموران ایران در حال اجرای عملیات ربایش بوده‌ اند اما توسط سازمان امنیت ترکیه بازداشت شدند.

اطلاعات ترکیه از دستگیری هشت نفر از جمله دو مامور ایرانی به اتهام تلاش برای ربودن یک مقام سابق ارتش ایران خبر داده بود.