خودکشی کردند

حسین اسدبیگی، رییس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، اعلام کرد که ۵۵۴۲ نفر در ایران خودکشی کردند.

رییس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی از افزایش تعداد قربانیان خودکشی در ایران طی یک سال گذشته خبر داد.

اسدبیگی توضیح داد که طی یک سال گذشته، پنج هزار و ۵۴۲ نفر نفر بر اثر خودکشی در ایران به دلایل مختلف از جمله فقر و شرایط اجتماعی جان خود را از دست داده اند.

عضو سازمان بهزیستی افزود که بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ ۵ هزار و ۵۴۲ نفر در ایران بر اثر خودکشی جان باختند و در سال ۱۳۹۸ این تعداد ۵ هزار و ۱۴۳ نفر بود.

وی اضافه کرد که بر این اساس، تعداد کسانی که خودکشی کردند در طول سال ۳۹۹ نفر افزایش یافته است.

اسدبیگی همچنین تعداد مرگ و میرهای ناشی از خودکشی طی یک سال گذشته را با چند سال گذشته مقایسه کرد و گفت که در سال ۱۳۹۶ تعداد مرگ و میر ناشی از خودکشی ۴۶۲۵ و ۵۱۰۱ نفر در سال ۱۳۹۷ بوده است.

حسین اسدبیگی همچنین در مورد دلایل این افزایش صحبت کرد و گفت: «هر ساله تعداد خودکشی ها به دلیل آسیب های مختلف اجتماعی افزایش می یابد».