اعتراضات آبان
خانواده کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ آزاد شدند

خانواده کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ آزاد شدند، گزارش ها در شبکه های اجتماعی نشان می دهد اعضای خانواده کشته شدگان در اعتراضات سالهای 88 و 98 در اصفهان که روز چهارشنبه در اصفهان دستگیر شدند ، پس از ضرب و شتم آزاد شدند.

خانواده کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ آزاد شدند

گزارش ها در شبکه های اجتماعی نشان می دهد اعضای خانواده کشته شدگان در اعتراضات سالهای 88 و 98 در اصفهان که روز چهارشنبه در اصفهان دستگیر شدند ، پس از ضرب و شتم آزاد شدند.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1380101439998070786?s=20

مسیح علی نژاد و ابراهیم الله بخشی ، روزنامه نگار و زندانی عقیدتی سابق ، در توئیتی نوشتند که این دو خانواده روز پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ماه آزاد شدند. آنها می نویسند که خانواده ها هنگام بازداشت در معرض “توهین” و “شکنجه” قرار گرفتند.

شجاعت خانواده کشته‌شدگان آبان در لحظه بازداشت با خواندن سرود ای ایران

خانواده‌های کشته‌شدگان آبان و فعالان همگی آزاد شدند. مادر ابراهیم کتابدار را با آمبولانس بردند و چه توهین ها و رفتارهای زشتی که در حق دادخواهان روا داشتند. خانواده‌ها می‌گویند به شدت از تجمع ما وحشت داشتند.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1380108970304634880?s=20

بازداشت شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان در اصفهان، روز چهارشنبه ، نیروهای امنیتی یک اتوبوس حامل شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان۹۸ و اعتراضات سال۸۸ در اصفهان را متوقف و محاصره کردند، وبیش از 20 نفر از آنها دستگیر شدند.