خانه امیر عابدزاده در آتش سوخت!
خانه امیر عابدزاده در آتش سوخت!

خانه امیر عابدزاده در آتش سوخت؛ چهارشنبه شب گذشته ، خانه امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانی تیم پونفرادینا، در سان میگل د آرگانزا پونفرادا، اسپانیا سوزانده شد.

خانه امیر عابدزاده در آتش سوخت!

تلفات جانی برای این حادثه گزارش نشده است. عابدزاده در زمان حادثه در خانه حضور نداشت. . آتش‌سوزی از دودکش شروع شد و سپس به پشت بام آن گسترش یافت.

یکی از سایت های اسپانیایی نوشت که پس از این حادثه، خانه دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران ناامن شد.

سایت دیاریو د لئون در مورد جزئیات آتش سوزی در خانه امیرعابدزاده، نوشت: “امیر دیروز به دلیل آتش سوزی بی خانمان شد. کل خانه سوخته نشده است ، اما آتش سوزی که در سقف گرفتار شد.”

اطفاء حریق خانه امير عابدزاده

آتش نشانی از عملیات اطفاء حریق خانه امير عابدزاده خبر داد: ساعت ۱۱ بعد از ظهر دیروز ، یکی از ساکنان سان میگل د آرگانزا به سرویس خدمات آتش‌نشانی پونفرادا در مورد آتش سوزی ناشی از دودکش هشدار داد.

آتش نشانان آتش سوزی کاملاً توسعه یافته در پایین خانه پیدا کردند. اگرچه آتش از کنترل خارج شد ، اما خاموش کردن آن تا ساعت ۲:۵۵ صبح طول کشید. خوشبختانه ، آتش آسیب جانی در پی نداشت. “

به نوشته این رسانه، امیر عابدزاده خودش با آتش نشان‌ها تماس گرفته و همسایگان قبل از رسیدن آتش نشانان شروع به خاموش کردن آتش سوزی کردند.