خالد پیرزاده
خالد پیرزاده چشم راست خود را به نشانه اعتراض دوخت

یک زندانی سیاسی و قهرمان پرورش اندام خوزستانی محبوس در زندان شیبان اهواز، روز گذشته در اقدامی اعتراضی چشم راست خود را با ۱۰ بخیه دوخته است.

خالد پیرزاده چشم راست خود را به نشانه اعتراض دوخت

خالد پیرزاده چشم راست خود را به نشانه اعتراض دوخت؛ خالد پیرزاده روز گذشته در اقدامی اعتراضی چشم راست خود را با ۱۰ بخیه دوخته است.

خالد پیرزاده در حالی که از خدمات پزشکی محروم بود، اعتراضات به وضعیت کنونی ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، محاکمه های ناعادلانه و حبس را پس از وعده آزادی مشروط مقامات و توهین به برخورد مقامات قضایی و زندان با خانواده، همسر و دختر خود عنوان کرده است.
وی پیش از این در پی وعده مثبت مسئولان مبنی بر موافقت با آزادی مشروط خود و همچنین درخواست ۱۲۰ خانواده شاکی، ورزشکار، فعال سیاسی و مدنی در راستای تحقق مطالبات برحق خالد پیرزاده به مدت ۸۶ روز دست به اعتصاب خود پایان داد.

اتهامات عليه خالد پیرزاده

این قهرمان و مربی پرورش اندام در تاریخ ۵ خرداد ماه ۹۸ توسط نیروهای اطلاعات دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از مدتی پس از پایان بازجویی به زندان اوین منتقل شد.

آقای پیرزاده سپس از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس، به اتهام «توهین به علی خامنه‌ای» به دو سال حبس و در مجموع ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.