حکم یک سال حبس توماج صالحی تأیید شد
حکم یک سال حبس توماج صالحی تأیید شد

وکیل توماج صالحی به خبرگزاری ایلنا گفته که دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم یک سال حبس این خواننده رپ معترض در تأیید کرده است.

حکم یک سال حبس توماج صالحی تأیید شد

خبرگزاری ایلنا به نقل از امیر رئیسیان، وکیل توماج نوشته است: اعتراض ما به حکم بدوی یک سال حبس در تجدید نظرخواهی شعبه ۱۷ اصفهان رد شده و حکم ایشان قطعی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این حکم از نظر قضایی قطعی است، گفت: با این حال از طرق دیگر اعتراض، من جمله اعاده دادرسی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را می‌دهیم.

این محکومیت مربوط به پرونده دومی است که بعد از بازداشت مجدد توماج صالحی در آذر ماه امسال علیه او تشکیل شد.

پرونده نخست او با اتهام معاونت در بغی (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت از سوی دیوان عالی برای رسیدگی مجدد ارجاع شده و در دادگاه انقلاب اصفهان در دست رسیدگی است.

توماج صالحی، خواننده معترض روز پنج‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲،‌ چند روز بعد از آزادی از زندان، مجددا در شهر بابل با ضرب و شتم بازداشت شد.