معترضان مال‌باختگان
حمله نیروی انتظامی ایران به معترضان مال‌باختگان شرکت آذویکو

حمله نیروی انتظامی ایران به معترضان مال‌باختگان شرکت آذویکو، نیروی انتظامی به تجمع مال‌باختگان خرید خودرو از شرکت «آذویکو» مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حمله کرد.

حمله نیروی انتظامی ایران به معترضان مال‌باختگان شرکت آذویکو

مردم مال‌باخته، که چهار سال پس از ثبت نام در آذویکو اتومبیل دریافت نکردند ، روز شنبه 4اردیبهشت تجمع اعتراضی را مقابل وزارت صمت ترتیب دادند که با خشونت و حمله پلیس روبرو شد.

https://twitter.com/faresnews24/status/1385881827475431425?s=20

فیلم های منتشر شده توسط کاربران در فضای مجازی افرادی را نشان می دهد که توسط نیروی انتظامی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

تظاهرکنندگان پس از حمله با شعار “بیشرف، بیشرف” با پلیس درگیر شدند.

مالباختگان در مقابل ساختمان وزارت صمت به طور مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند

ویدئوها ی منتشر شده را نشان می دهد که معترضان توسط نیروی انتظامی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

ویدئوها نشان می دهد که مالباختگان در مقابل ساختمان وزارت صمت به طور مسالمت‌آمیز تجمع کرده بودند، و شعار «وزیر شرف داشته باش، بیا جواب داشته باش» سر می‌دادند كه ناگهان توسط پلیس مورد حمله قرار گرفت.

 

شایان ذکر است ، به دنبال اعتراضات گسترده مال‌باختگان ، چهارشنبه گذشته (21 آوریل 2021) شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده ای بودند و با دخالت نیروهای امنیتی در مناطقی از تهران مانند پاساژ علاالدین ، ​​ جو امنیتی در این مناطق ایجاد شده است.