رئیسى
حمله فعالان شبکه های اجتماعی به رئیسى

امروز ۱۴ مرداد؛ همزمان با انتصاب ابراهیم رییسی در پست ریاست جمهوری انتشار فراخوان برای تظاهرات و خروج از خیابان ها علیه ابراهیم رئیسی یا آنچه که به عنوان جلاد ۶۷خوانده می شود

حمله فعالان شبکه های اجتماعی به رئیسى

حمله فعالان شبکه های اجتماعی به رئیسى، فعالان شبکه های اجتماعی هشتگ #RaisiTerrorist و هشتگ#رئیسی_جلاد۶۷ را دست به دست می شود.
برای ابراز نارضایتی از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و ذکر جنایات وی است

https://twitter.com/Tiaragalaxymi61/status/1423020947678838787?s=20

هشتگ #RaisiTerrorist باید ترند یک جهان شود تا غرب دیگر هیچ پفیوزی را به مراسم تنفیذ این حرامزادگان نفرستد. تا جهان بداند مردم ایران از این حکومت متنفرند

https://twitter.com/KhanomBed/status/1423017140811182087?s=20

 

کجای دنیا جلاد رییس‌جمهور میشه!!!

آغاز تحلیف مرگ

حرکت نمادین هموطنان مبارز مقابل کاخ سفید در اعتراض به ریاست جمهوری رئیسی 

https://twitter.com/Yani66962112/status/1423255038550413316?s=20

ایرانیان در آمریکا در یک حرکت نمادین و اعتراض به ریاست جمهوری ابراهيم رئیسی ، عکس تعداد زیادی از قتل‌عام شدگان سال ۶۷ را در مقابل کنگره آمریکا به نظم درآوردند

ادامه اعتراض‌ها به حضور نماینده اتحادیه اروپا

وضعیت امنیتی تهران همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور ، اعتراضات با حضور نماینده اتحادیه اروپا ادامه دارد

همزمان با وضعیت امنیتی تهران و ورود هیئت های مختلف برای مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ، اعتراضات با حضور نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم ادامه دارد.

مراسم تحلیف رئیس جمهور ساعت 17 بعد از ظهر پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود و به گفته کاربران شبکه های اجتماعی ، فضای امنیتی شدیدی در تهران برقرار شده است.